hellefors.se
kulturskolan.hellefors.se

Film

Filmverkstad

Vi lär oss filmens språk genom att göra kortare och lägre filmer tillsammans i grupp. Vi leker oss fram i olika genrer och olika tekniker. Ibland skådespelar vi själva, ibland samarbetar vi med någon av teatergrupperna. Vi lär oss t ex filmfoto, manus, klippning, ljudläggning och effekter. Från åk 6 och uppåt.