hellefors.se
kulturskolan.hellefors.se

Skapande skola i Hällefors

 

Skapande skola är ett statsbidrag som skall stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Varje år ansöker Kulturskolan om medel till olika kulturprojekt som kommer grundskolans elever och lärarna till del.


Kulturrådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information kring Skapande skola.


Dessa projekt pågår under läsåret 19/20.

På grund av coronapandemin har projekten som planerats in under våren ställts in och eller skjutits på till nästa läsår.


"Dansa" i åk1. Alla ettor har dans på schemat med danspedagoger från Kulturskolan. Detta projekt vill vidga elevernas syn på dans ytterligare. Ta vara på lusten och de nyfunna erfarenheterna genom att de får se en professionell dansföreställning.


"Teaterprojekt SLOT", språk, lärande och teater. Alla elever i åk 4 i Hällefors kommun har teater på schemat med teaterpedagoger från Kulturskolan. I projektet samarbetar skolan, kulturskolan och Örebro länsteater. Genom att läsa manus på svenskan, dramatisera texten på teaterlektionen och sedan möta texten genom professionella skådespelare så fördjupas läsförståelsen.


"SÄKERT" i åk 8 är ett samarbete med biologi, skolhälsan och en professionell teater, om sex, samlevnad och hbtq-frågor.


"Författarbesök och skrivarverkstad" Åk 9 ska få möta en författare, vilket är en yrkeskategori de vanligtvis inte träffar men genom läsning möter indirekt varje dag.


"Filmproduktion" med åk 8. Det är ett samarbete mellan bilden, svenskan och en professionell filmare från Backa studio.


”Skolgård i förvandling” åkF-9. Skapa en kreativ, pedagogisk och lustfylld ”möjlighetsbana” målad direkt på marken som knyter ihop skolgården. Arbete mellan professionella graffitti-konstnärer, lärare och elever.