hellefors.se
kulturskolan.hellefors.se

Om oss

470 px bred bild

På Hällefors Kulturskola kan du välja att delta i våra kurser, här kan du spela instrument, dansa, spela teater, filma, spela i rockband, måla och bygga. Nytt för läsåret är kortkursen digital musikverkstad och så är arrangörskursen är tillbaka!

Går du i åk 2-5 kan du dessutom vara med i våran fritidsklubb Valhalla efter skoltid tisdag till torsdag. Här kan du hitta på egna projekt eller delta i Valhallas planerade aktiviteter.


För dig som är lite äldre, åk 6 - upp till 17 år finns Lilla Kvarn, en plats för Hällefors ungdomar att umgås på.


Kulturskolan i Hällefors samarbetar med de övriga skolorna i kommunen. Vi genomför olika kulturskolverkstäder inom skolan och vi stödjer skolan med att ordna Skapande Skola aktiviteter. 


Vi ansvarar dessutom för gymnasiekurser inom det estetiska området.