hellefors.se
kulturskolan.hellefors.se

Avgifter

Du betalar för ett läsåret som består av minst 28 tillfällen där även olika framträdanden ingår.

Kurser

Valhalla 250kr

Bild 250kr

Dans 250kr

Teater 250kr

Film 250kr

Sång i mindre kör 250kr

Keramik och form 250kr
Pop- och rockskola 600kr
Samtliga musikinstrument 600kr
Enskild sång 600kr

 

Kortkurser 10 träffar per termin.

 

Kulturskoleverkstad 125kr
Digitalt musikskapande 125kr
Arrangörskurs 125kr

 

Du kan även hyra instrument för 200kr per läsår.